Tag: Google udostępnia sprostowanie

Skomentuj

Google odpiera zarzuty KE!

Dwa dni temu informowałem was o groźnej karze finansowej, którą będzie musiał zapłacić Google za swoje praktyki monopolistyczne. Kara ta nie jest mała, ale zarzuty także nie należą do skromnych. Co jednak o tym...